VARBERGS BYGGKONTROLL


Kontrollansvarig byggkonsult

Välkommen till Varbergs Byggkontroll - Rune Karlsson.

Certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen. Med mer än 40 års erfarenhet av byggnadtion.
Kontrollansvarig sedan 1997. Certifikerad kontrollansvarig av SP SITAC, Certifikat SC 0489-12.

Under hela byggprocessen ser jag till att samtliga regler och kvalitetskrav som våra svenska myndigheter ställer uppfylls.
Kontinuerlig kontakt sker med dig som byggherre, tekniska samrådet i kommunen och berörda parter som exempelvis byggnadsnämd, arkitekt, byggfirma, rörmokare, elektriker, grävare m.fl.
Detta gör att den kontrollplan som krävs i byggnadtionen utförs på bästa sätt. Dessutom har jag som kontrollansvarig
en helt självständig roll i byggprocessen vilket ger en stor trygghet för byggherren.  


Utför och ombesörjer;
  • Kontrollplan
  • Rivningsplan
  • Konstruktion
  • Bygglovshandlingar
  • RivningsplanerProjektledning
  • Miljöinventering
  • Energiberäkningar
  • VA-ventilationsritningar