VARBERGS BYGGKONTROLL

Din byggkonsult i Varberg


Bildbeskrivning

Välkommen till Varbergs Byggkontroll -

Rune Karlsson

Certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen. Med mer än 40 års erfarenhet av byggnadtion. Kontrollansvarig sedan 1997.

Utför och ombesörjer

Bildbeskrivning

Kontrollplan, Rivningsplaner, Konstruktion
Bygglovshandlingar, Rivningsplaner, Projektledning, Miljöinventering

Energiberäkningar, VA-ventilationsritningar

 

Såväl stora som små projekt

Bildbeskrivning

Såväl stora som små projekt, åt både privatpersoner och företag utföres inom
ny- om- och tillbyggnadtion.